Verslag activiteiten

Actueel Verslag Activiteiten


Ondanks het feit dat de aantallen deelnemers in de afgelopen jaren fors minder zijn dan voorheen (tegenwoordig is er slechts 1 groep!) heeft de stichting vastgehouden aan het sociale en educatieve karakter van de reizen.

  • Standaard in het programma van onze educatieve reizen is een bezoek aan de stichting UNU PIKIN opgenomen. Bij deze stichting worden schoolmeubilair, fietsen en schoolborden hersteld voor gebruik. Onze oud-voorzitter, de heer drs. F. Weerwind, momenteel burgemeester van Almere, heeft bij zijn afscheid als burgemeester van Velsen als geschenk aangegeven van alle genodigden: een gift voor Unu Pikin. Uiteindelijk is €6.000 bijeengebracht en geschonken aan de stichting;
  • Ook brengen wij een bezoek met onze deelnemers aan diverse scholen. In het binnenland wordt schoolmateriaal overhandigd aan leerlingen. Tot slot vindt er ook altijd een bezoek aan de Nederlandse Ambassade plaats waar wij objectieve informatie krijgen over de toestand in Suriname;
  • Deelnemers-docenten krijgen de gelegenheid om een lespakket samen te stellen over een oud deel van het Koninkrijk der Nederlanden: SURINAME;
  • In het Bijlmertheater in Amsterdam Zuidoost was er op 3 november 2016 de zeer succesvolle bijeenkomst geweest waar o.a. de door ons gesponsorde film "Duizend Procent" van de studenten Marije Huijsman en Sietse van der Molen werd vertoond (zie foto). De film gaat over reisleider Fred, die niet goed kan kiezen tussen de stad met zijn vrouw, de moderniteiten en de jungle waar hij de natuur heeft en zijn roots. Er was ook een optreden van het Surinaamse mannenkoor Maranatha;
  • In het kader van de Boekenroute van Martijn JAS (schrijver van de serie Groningen bevalt, Amsterdam bevalt, Rotterdam bevalt, Haarlem bevalt etc., hebben wij hem een ticket verstrekt om een serie te maken over SURINAME BEVALT: hij heeft hiervoor prominente Surinamers in Nederland en Suriname geïnterviewd over leven en band met Suriname. Het boek zal binnenkort worden gepubliceerd.
  • Schoolboeken zijn verscheept voor de Legêneschool (Basisschool) in Alkmaar-Suriname;
  • In 2018 zijn er 30 monitoren van het Academisch Medisch Centrum (AMC) via de stichting geschonken aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
  • Jaarlijks worden pakken (overjarige) groentezaden meegenomen voor weeshuizen in Suriname waarmee kinderen hun eigen moestuintje kunnen gebruiken om eigen groenten te verbouwen.
  • De afgelopen jaren is er steeds ook een BEEMSTERKAAS meegenomen en geschonken aan weeshuizen in Alkmaar.
  • Op dit moment loopt een verzoek van de HAVO in Amsterdam (Muiderpoortstation) om een leerlingen lespakket van diverse vakdisciplines samen te stellen dat gebruikt zal worden bij een reis van leerlingen en docenten in mei 2020.

 

HET BESTUUR VAN DE VNS

Bankrekeningnummer

NL 77 RABO 0136183662

Kamer van Koophandel

37 14 27 24

ANBI Belastingdienst

Nr. 81 96 38 730 (doss. 68425)

Post- en bezoekadres

p/a Michel N.J.L. Tromp

Jan de Jonghstraat 41

1063 MA Amsterdam

Nederland

bestuur@stichting-vns.nl