Financiële cijfers

De financiële cijfers van de stichting in de periode 2015-2019


De stichting publiceert ieder jaar haar resultaatscijfers. We streven transparantie na, maar moeten dit ook doen om onze ANBI-status te behouden. De stichting heeft geen schulden.


Balans


31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

Activa

Vaste activa

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Vlottende activa

- Kas

€ 712,00

€ 357,00

€ 357,00

€ 357,00

€ 357,00

- Bank

€ 2.243,60

€ 10.990,00

€11.520,00

€ 15.064,00

€ 21.786,00

- Vorderingen op derden

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.823,00

€ 0,00

Totaal

€ 2.955,60

€ 11.347,00

€ 11.877,00

€ 18.244,00

€ 22.143,00


Passiva

Resultaat

-/- € 19.306,00

-/- € 754,00

-/- € 10.386,00

-/- € 4.019,00

€ 6.048,00

Eigen vermogen

€ 2.837,00

€ 11.003,00

€ 11.757,00

€ 18.124,00

€ 22.143,00

Kortlopende schulden

€ 118,00

€ 344,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 0,00

Totaal

€ 2.955,00

€ 11.347,00

€ 11.877,00

€ 18.244,00

€ 22.143,00Winst- en verliesrekening


31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

Opbrengsten

- Donaties

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19,00

- Omzet reizen

€ 33.730,00

€ 15.540,00

€ 0,00

€ 68.697,00

€ 173.251,00

Totaal

€ 33.730,00

€ 15.540,00

€ 0,00

€ 68.697,00

€ 173.270,00


Kosten

- Promotie

€ 1.524,00

€ 1.678,00

€ 4.502,00

€ 4.467,00

€ 3.420,00

- Giften

€ 121,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.306,00

€ 0,00

- Portokosten

€ 426,00

€ 220,00

€ 30,00

€ 430,00

€ 16,00

- Advieskosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 121,00

€ 557,00

€ 0,00

- Computerkosten

€ 62,00

€ 171,00

€ 119,00

€ 421,00

€ 700,00

- Contributies e.d.

€ 0,00

€ 0,00

€ 7,50

€ 15,00

€ 15,00

- Representatie

€ 0,00

€ 0,00

€ 100,00

€ 79,00

€ 30,00

- Bestuurskosten

€ 668,00

€ 383,00

€ 1.275,00

€ 1.662,00

€ 1280,00

- Kosten reizen

€ 38.871,00

€ 13.627,00

€ 0,00

€ 60.739,00

€ 158.091,00

- Bankkosten

€ 220,00

€ 212,00

€ 212,00

€ 206,00

€ 218,00

- Gift Stichting Wiesje

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.452,00

- Vrachtkosten boeken

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 560,00

€ 0,00

- Documentaire 1000%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.274,00

€ 0,00

- Afrondingen

€ 4,00

€ 3,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal

€ 41.896,00

€ 16.294,00

€ 6.366,50

€ 72.716,00

€ 167.222,00


Resultaat

-/- € 8.166,00

-/- € 754,00

-/- € 6.366,00

-/- € 4.019,00

€ 6.048,00

Bankrekeningnummer

NL 77 RABO 0136183662

Kamer van Koophandel

37 14 27 24

ANBI Belastingdienst

Nr. 81 96 38 730 (doss. 68425)

Post- en bezoekadres

p/a Michel N.J.L. Tromp

Josephus Jittastraat 73

1063 NK Amsterdam

Nederland

bestuur@stichting-vns.nl