Beleidsplan

Beleidsplan 2019-2023


Tot 2016 heeft de stichting VNS diverse projecten in Suriname materieel ondersteund. Zo zijn er brandweerpakken geschonken evenals computers, boeken voor de bibliotheek en de financiering van veel zaken. Het meest sprekend voorbeeld is de steiger van Alkmaar aan de Commewijne (€20.000). In de afgelopen jaren is de Surinaamse economie helaas steeds slechter gaan presteren, wat goed tot uiting komt in de koers: waar jaren geleden nog 3 à 3,5 SRD voor een euro werd verkregen, was de wisselkoers in recenter perioden soms wel 10 SRD voor een euro. Zelfs toen de wisselkoers nog zo sterk was, rees er bij menig deelnemer aan de door ons georganiseerde educatieve reizen de vraag hoe het kon dat deze mensen hun huishoudboekje kloppend konden maken; daarbij lettende op het gemiddelde salaris en de prijzen die men in de winkels zag.


De VNS heeft enkele jaren broedmachines meegenomen voor diverse dorpsgemeenschappen om kuikentjes en eendjes te kweken en te verkopen om in hun onderhoud te voorzien.

In Suriname is er een tekort aan kippenvlees en men moet dat uit het buitenland importeren. In de nabije toekomst willen we experimenteren met varkenssperma uit Suriname ter verbetering van het varkens ras in Suriname. Er is een groot tekort aan varkensvlees in Suriname.


Het feit dat een in Nederland veroordeeld persoon president is, terwijl er zelfs in het land Suriname zelf een gerechtelijk onderzoek tegen hem loopt, zorgt er voor dat de voorheen warme relaties tussen diverse Nederlandse steden en Suriname sterk afgekoeld zijn. Het Platform SURINAME van de VNG is al jaren niet operationeel.

De stichting VNS blijft echter geloven in de potentie van het land. Het is in dit tijdsgewricht meer nodig dan ooit dat onze stichting de positieve kanten van het land blijft benadrukken. De natuurlijke rijkdom, de gemengde samenstelling van het Surinaamse volk, de cultuur en de geschiedenis die het in hoge mate met Nederland deelt, maken ons onvermoeibaar in het blijven uitdragen van de positieve verhalen van, uit en over Suriname.


Helaas heeft het negatieve sentiment over Suriname er ook toe geleid dat de aanmeldingen voor de reizen minder zijn geworden. En dit leidt er toe dat er minder gebruik gemaakt kan worden van de schaalvoordelen die een grote(re) groep reizigers met zich meebrengt. De reizen leveren dus absoluut en relatief minder op, waardoor wij in de afgelopen jaren minder hebben kunnen investeren in de projecten die juist nu zo nodig zijn.


De komende jaren wil de stichting blijven inzetten op het organiseren van educatieve reizen voor specifieke doelgroepen. Dit kunnen docenten zijn, maar wellicht ook andere groepen. Denk aan zorgprofessionals of zakenlieden. Daarbij schuwt de stichting niet om intensief samen te werken met derden. En passant worden stichtingen als Unu Pikin ook geholpen, aangezien wij met de SLM en de deelnemers goede afspraken kunnen maken om leermiddelen en leesboeken voor scholen en kinderen mee te kunnen nemen.
De middelen die overblijven door de reizen worden ingezet om kleinschalige projecten met een zo groot mogelijk impact te ondersteunen.

Voor de komende jaren wil de VNS haar vleugels uitslaan over meer doelgroepen met de reizen. Onbekend maakt onbemind. Waren het voorheen bestuurders van gemeenten die de doelgroep waren, later docenten uit het Onderwijs, nu zal de aandacht gericht worden op deelnemers uit de ZORGSECTOR, naast de onderwijssector. Dat betekent dat we niet meer gebonden zijn aan schoolvakanties voor het reisaanbod.


In de zomer 2019 gaan er weer 17 docenten het land bezoeken. Ook scholenbezoek zullen worden afgelegd. Een bezoek aan de Nederlandse Ambassade zal ook worden afgelegd.

Tevens zal er ook contact worden opgenomen met een betrouwbare partner in Suriname, die bereid is om ook individuele reizigers en kleine groepen tot 9 personen, te ontvangen en het educatief programma uitvoeren.

Mocht de gelegenheid zich voordoen dat er een specifiek project in Nederland gesteund kan worden waarmee een realistisch beeld van Suriname aan een groot publiek in Nederland (of zelfs Europa) getoond kan worden, dan zal de stichting het zeker niet nalaten dit te (helpen) ondersteunen. Zo hebben studenten van de Filmacademie subsidie van de VNS gekregen om de film te vertonen op diverse plekken in Nederland. Moge Suriname zich verheugen…..


Het bestuur van de stichting.


Bankrekeningnummer

NL 77 RABO 0136183662

Kamer van Koophandel

37 14 27 24

ANBI Belastingdienst

Nr. 81 96 38 730 (doss. 68425)

Post- en bezoekadres

p/a Michel N.J.L. Tromp

Jan de Jonghstraat 41

1063 MA Amsterdam

Nederland

bestuur@stichting-vns.nl