Beleidsplan

Het onderstaande beleidsplan wordt binnenkort aangescherpt. Wij verwachten einde van dit jaar een nieuw beleidsplan te kunnen presenteren op deze website.

Beleidsplan 2014-2018


Tot voor kort heeft de VNS zich bezig gehouden met de materiële ondersteuning van diverse projecten in Suriname. Zo zijn er brandweerpakken geschonken evenals computers, boeken voor de bibliotheek en de financiering van veel zaken. Het meest sprekend voorbeeld is de steiger van Alkmaar aan de Commewijne (€20.000).


Voor de komende jaren zal het roer worden omgegooid. De hulp en ondersteuning blijft, maar van Surinaamse zijde zal er ook een inspanning verlangd worden. Zo zijn er in 2014 twee broedmachines van elk 50 eieren geschonken aan 2 dorpen. Dr.J. Lieveld is de VNS-vertegenwoordiger geweest die de overhandiging heeft gedaan. Het is de bedoeling om volgend jaar de dorpen te bezoeken en te zien wat er met de “schenking” gedaan is. Bij een succesvol gebruik, zal de eigendom worden overgedragen. Bij falend gebruik zal het bedrag teruggevorderd worden. Bij succes ligt het ook in de rede om het project uit te breiden en andere dorpen te kiezen die in aanmerking komen voor een broedmachine. Met deze machines kunnen kippen-en eendeneieren worden uitgebroed.

Uiteraard hebben de broedmachines een bescheiden capaciteit vergeleken met de totale productie en import van kippenvlees en consumptie eieren. Het achterliggende doel is evenwel dat Suriname minder afhankelijk wordt van kippenvlees uit Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika.


Het volgend project zal de varkenshouderij betreffen. In Suriname wordt overwegend kippenvlees gegeten. Varkensvlees is schaars. De VNS is voornemens varkenssperma naar Suriname te exporteren waardoor het ras verbeterd kan worden. De VNS zoekt nu potentiële kandidaten in Suriname die deskundig zijn, of zich die deskundigheid kunnen eigen maken om een varkenshouderij op te zetten en de logistiek kunnen opzetten voor een efficiënte toepassing. Varkenssperma verliest binnen 5 dagen zijn kwaliteit. Dat betekent dat het sperma in die korte tijdspanne moet worden vervoerd naar Schiphol, ingevlogen in Suriname, ingeklaard en afgehaald op Zanderij en vakkundig op locatie geïnsemineerd. Kandidaten met concrete plannen en voldoende informatie over hun bedrijf kunnen zich melden via deze website.

 

Ook zullen groente-en bloemenzaden beschikbaar worden gesteld aan belangstellenden in de tuinbouw. Ook hiervoor kunnen (potentiële) ondernemers zich melden via deze website. Ondanks de toenemende welvaart in Suriname, is er nog een groot aantal eenoudergezinnen, veel armoede en verwaarloosde kinderen in Suriname. Daarom zullen kindertehuizen en weeshuizen meer aandacht krijgen in het beleid van de VNS.

Ten aanzien van de deelnemers van de reizen is vanaf 2014 ook een verandering opgetreden. Een groep docenten (30 personen!) kwam laaiend enthousiast terug na een 15 daagse reis met een bezoek aan Suriname (zie het verslag onder ‘reizen’). Behalve het district Nickerie en het binnenland (Anaula) werden ook scholen en onderwijsinstellingen bezocht. Vanaf 2015 zullen er door de vakantiespreiding jaarlijks 2 groepsreizen voor docenten worden aangeboden naar Suriname.

 

In 2015 zal er ook weer een aanbod worden gedaan aan de Burgemeesters van Nederland. Deze reis staat in het teken van de “Stichting WIESJE”, waarvoor Gerda Havertong zich inzet. De VNS vertegenwoordiging in Suriname zal hand- en spandiensten verrichten voor de VNS om een goede voorbereiding te realiseren.

 

Het Bestuur van de VNS

Bankrekeningnummer

NL 77 RABO 0136183662

Kamer van Koophandel

37 14 27 24

ANBI

Belastingdienst

Nr. 81 96 38 730

Dossier 68 425