Geschiedenis

Geschiedenis van de stichting VNS


Het begon in 2006 met een reis van het Nederlandse burgemeestersvoetbalelftal (NBE) naar Suriname ter ondersteuning van de Lepra- en Estherstichting. Tot de groep hoorden ook enkele Surinamers. Het succes van de reis lag niet in de 3 voetbalwedstrijden, die werden allen verloren; het succes lag in Suriname zelf. Niet alleen de “Wooden city of the Caribbean” maakte een onuitwisbare indruk, maar ook het binnenland. Vele reizigers werden verliefd op het land en dragen sindsdien het volk een warm hart toe.


Dat warme hart vertaalde zich in daden. Het gevoel dat het nodig en nuttig was iets

te doen om Suriname te ondersteunen in de ontwikkeling van het land, bracht deelnemers uit de groep er toe met dat doel een stichting op te richten. Op 24 juni 2008 is de stichting “Vriendschapsbanden Nederland Suriname” opgericht (VNS).


Om zijn doelstelling te verwezenlijken organiseert VNS jaarlijks een Suriname-reis voor bestuurders en ondernemers, waarbij het leggen van contacten in Suriname gefaciliteerd wordt. Inmiddels zijn er meer dan 150 (oud)burgemeesters naar Suriname geweest. In de loop der jaren heeft VNS de doelgroep uitgebreid. Deelname van de Dijkgraaf van een waterschap heeft geleid tot initiatieven en samenwerking met instanties die verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding in het Noorwesten van Suriname. Recente reizen leidden tot succesvolle contacten tussen Surinaamse en Nederlandse Ziekenhuizen en docenten vanuit het Middelbaar Onderwijs keerden enthousiast terug, gelouterd door nieuwe kennis over een prachtig land en een volk om van te houden.


Financiële middelen verkregen uit fondsenwerving, donaties en succesvolle reizen stellen VNS in staat initiatieven en projecten te ondersteunen. Ook is er reeds een veiling georganiseerd om een nieuwe steiger van Alkmaar (Suriname) te kunnen bouwen. Met name onderwijsprojecten in het binnenland krijgen daarbij extra aandacht. Ook in tijden van moeizame economie of moeilijke politieke ontwikkelingen blijft Stichting VNS zich inspannen haar doestelling te verwezenlijken. De resultaten daarvan komen immers ten goede aan de bevolking van Sranan Kondre, dit land en volk om van te houden.


Namens het bestuur,

Mr. Roy Ho Ten Soeng

Voorzitter Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname

Bankrekeningnummer

NL 77 RABO 0136183662

Kamer van Koophandel

37 14 27 24

ANBI Belastingdienst

Nr. 81 96 38 730 (doss. 68425)

Post- en bezoekadres

p/a Michel N.J.L. Tromp

Jan de Jonghstraat 41

1063 MA Amsterdam

Nederland

bestuur@stichting-vns.nl