Stichting Wiesje

Stichting Wiesje


Stichting Wiesje is vernoemd naar de moeder van Gerda Havertong: Wiesje Havertong-Nooitmeer. In haar laatste levensjaar kreeg zij te kampen met dementie.

De voorzieningen voor mensen met dementie bleken in Suriname echter ontoereikend en dat is helaas nog steeds zo.

Daarom heeft Gerda in 1999, samen met anderen, Stichting Wiesje opgericht. Hun doel is het verbeteren van de leefsituatie van mensen met dementie in Suriname, door kennisoverdracht, dagopvang en het bouwen en beheren van een wooncentrum met 24-uurszorg.


Sinds de oprichting van Stichting Wiesje is er veel gebeurd. De stichting startte een ‘Alzheimer-café en gaf trainingen aan mantelzorgers, verzorgend personeel en het Politie Korps. In september 2005 is de eerste dagopvang geopend. Allemaal stappen in de goede richting.

Nu staan zij voor een nieuwe stap: de bouw en het beheer van een woonzorgcentrum. De stichting wil hiermee een beschermd woonmilieu bieden aan 32 mensen met dementie (4 groepen van 8 bewoners) die niet meer thuis kunnen wonen. Het huis is het eerste in Suriname in zijn soort: aansluitend op de vertrouwde levensstijl van de bewoners met veiligheid en geborgenheid als kernwaarden. Hopelijk krijgt deze vorm van zorg navolging in heel Suriname. Zodra de financiën rond zijn, kan de bouw beginnen. Maar dat kan de stichting Wiesje niet alleen.


Wat is het idee?

In het wooncentrum biedt stichting Wiesje een beschermd woonmilieu aan dementerende Surinaamse ouderen. Het huis en de zorg moeten passen bij de vertrouwde levensstijl. Daarom zijn de organisatie en huisvesting gericht op het bieden van veiligheid en geborgenheid, behoud van autonomie, zelfredzaamheid en zorg op maat.

Criteria voor plaatsing zijn: woonachtig in of afkomstig uit Suriname en noodzaak tot 24-uurstoezicht vanwege dementie. Naast intramurale opvang zijn er mogelijkheden voor crisisopvang. Het complex bestaat uit vier afzonderlijke huisjes voor elk acht bewoners, geschakeld rond een gemeenschappelijke binnenplaats.

 

Voor meer informatie mail de dagopvang: wiesjesur@surimail.sr, of kijk op de website van Stichting Wiesje.

Bankrekeningnummer

NL 77 RABO 0136183662

Kamer van Koophandel

37 14 27 24

ANBI Belastingdienst

Nr. 81 96 38 730 (doss. 68425)

Post- en bezoekadres

p/a Michel N.J.L. Tromp

Jan de Jonghstraat 41

1063 MA Amsterdam

Nederland

bestuur@stichting-vns.nl