Activiteiten
De oude steiger van Alkmaar


In 2016 heeft de stichting de filmers Marije Huijsman en Sietse van der Molen gesteund met een donatie om hun droom te verwezenlijken. Zij hebben een film "Duizend Procent" gemaakt. Dit is een documentaire over reisleider Fred, die het moeilijk vindt om te kiezen tussen de jungle, waar zijn hart ligt en zijn familie woont, en de stad Paramaribo, waar zijn vrouw woont en hij de gasten van zijn reizen werft. De stichting was dermate enthousiast over de film dat er in het najaar een avond in het

De documentaire Duizend Procent

Bijlmerparktheater is belegd, waar de film werd vertoond. De avond werd luister bijgezet door het mannenkoor Maranatha (zie foto aan de rechterkant; een "voorproefje" is te vonden op YouTube). Het mannenkoor was bezig met een Europeze tour en won in Spanje tweemaal zilver tijdens een concours.

De avond was goed bezocht en viel bij de aanwezigen erg in de smaak. Kortom: het bestuur denkt er over om in de toekomst wellicht vaker een dergelijke avond te organiseren.

De activiteiten van de stichting VNS


De stichting VNS organiseert reizen en ondersteunt diverse projecten om haar doelstellingen te realiseren. U kunt op onze website lezen over gedane projecten, toekomstige projecten en de ondersteuning die wij kunnen bieden bij ondernemen in Suriname.


Gerealiseerde projecten

Voorbeelden van succesvolle projecten zijn, dat er in het plaatsje Alkmaar aan de Commeijnerivier VNS in 2010 de aanleg van een steiger gefinancierd heeft. Zie ook het bericht van de Wereldomroep.

Kortgeleden is de renovatie van een schoolgebouw in Karmel aan de Tapanahony rivier in het Surinaamse binnenland. VNS doneerde de toiletgroep. Tijdens de docentenreis 2014 heeft de reisleiding twee broedmachines voor elk 50 eieren geschonken aan 2 dorpen in Suriname. Onze contactpersoon in Suriname Dr. J. Lieveld heeft voor de overhandiging aan de dorpshoofden gezorgd.


Andere manieren om te steunen

De beste wijze om Suriname te steunen is het land te bezoeken; daarom organiseert de stichting al 9 jaar jaarlijks een reis naar Suriname met bestuurders en ondernemers. De oktober reis van 2015 noemen we dan ook jubileumreis. Tientallen burgemeesters hebben eerder die reis al meegemaakt. Vaste onderdelen zijn een bezoek aan de Assemblee en de Nederlandse Ambassadeur in Suriname, het verblijf in het binnenland en de Commewijne (plantage) tocht o.l.v. Cynthia McCleod. Daarnaast zijn we in 2014 begonnen met reizen voor docenten, niet alleen om kennis te maken met Suriname, maar ook met het doel duurzame contacten op te bouwen met Surinaamse onderwijs instituten, in de stad, de districten en het binnenland.


Toekomstige projecten

Na de schenking van 2 broedmachines aan kleine dorpsgemeenschappen in Suriname, willen we in 2015 deze dorpen bezoeken om te zien wat hier mee is gedaan. Bij een succesvol gebruik zal de eigendom worden overgedragen. Bij falend gebruik zal het bedrag teruggevorderd worden. Bij succes ligt het ook in de rede om het project uit te breiden en andere dorpen te kiezen die in aanmerking komen voor een broedmachine. Met deze machines kunnen kippen-en eendeneieren worden uitgebroed. Uiteraard hebben de broedmachines een bescheiden capaciteit vergeleken met de totale productie en import van kippenvlees en consumptie eieren. Het achterliggende doel is evenwel dat Suriname minder afhankelijk wordt van kippenvlees uit Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika.


Het volgend project zal de varkenshouderij betreffen. In Suriname wordt overwegend kippenvlees gegeten. Varkensvlees is schaars. VNS onderzoekt de mogelijkheid  varkenssperma naar Suriname te exporteren waardoor het ras verbeterd kan worden. De VNS is op zoek naar potentiële kandidaten in Suriname die deskundig zijn, of zich die deskundigheid kunnen eigen maken om een varkenshouderij op te zetten en de logistiek kunnen opzetten voor een efficiënte toepassing. Varkenssperma verliest binnen 5 dagen zijn kwaliteit. Dat betekent dat het sperma in die korte tijdspanne moet worden vervoerd naar Schiphol, ingevlogen in Suriname, ingeklaard en afgehaald op Zanderij en vakkundig op locatie geïnsemineerd. Een ingewikkelde logistiek. Kandidaten met concrete plannen en voldoende informatie over hun bedrijf kunnen zich melden via deze website.

Verder zullen groente-en bloemenzaden beschikbaar worden gesteld aan belangstellenden in de tuinbouw. Ook hiervoor kunnen (potentiële) ondernemers zich melden via deze website.

Ondanks de toenemende welvaart in Suriname, is er nog een groot aantal eenoudergezinnen, veel armoede en verwaarloosde kinderen in Suriname. Daarom zullen kindertehuizen en weeshuizen meer aandacht krijgen in het beleid van de VNS.

In 2015 zal er ook weer een aanbod worden gedaan aan de Burgemeesters van Nederland. De oktober reis staat dan ook in het teken van de “Stichting WIESJE”, waarvoor Gerda Havertong zich inzet.


De VNS vertegenwoordiging in Suriname zal hand- en spandiensten verrichten voor de VNS om een goede voorbereiding te realiseren.

Bankrekeningnummer

NL 77 RABO 0136183662

Kamer van Koophandel

37 14 27 24

ANBI Belastingdienst

Nr. 81 96 38 730 (doss. 68425)

Post- en bezoekadres

p/a Michel N.J.L. Tromp

Jan de Jonghstraat 41

1063 MA Amsterdam

Nederland

bestuur@stichting-vns.nl