Financiële cijfers

De financiële cijfers van de stichting

 

De stichting publiceert ieder jaar haar resultaatscijfers. We streven transparantie na, maar moeten dit ook doen om onze ANBI-status te behouden. De stichting heeft geen schulden.

 

Balans

 

31 december 2016

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2013

Activa

 

 

 

 

Vaste activa

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Vlottende activa

 

 

 

 

- liquide middelen kas

€ 357,00

€ 357,00

€ 298,00

€ 210,00

- liquide middelen bank

€ 15.064,00

€ 21.786,00

€ 15.797,00

€ 7.364,00

- Vorderingen op derden

€ 2.823,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.629,00

Totaal

€ 18.244,00

€ 22.143,00

€ 16.095,00

€ 17.203,00

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

Resultaat

-/- € 4.019,00

€ 6.048,00

-/- € 1.106,00

€ 0,00

Eigen vermogen

€ 18.124,00

€ 22.143,00

€ 16.095,00

€ 17.203,00

Kortlopende schulden

€ 120,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal

€ 18.244,00

€ 22.143,00

€ 16.095,00

€ 17.203,00

 

 

Winst- en verliesrekening

 

31 december 2016

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2013

Opbrengsten

 

 

 

 

- Donaties

€ 0,00

€ 19,00

€ 25,00

€ 25,00

- Omzet reizen

€ 68.697,00

€ 173.251,00

€ 66.828,00

€ 9.891,00

Totaal

€ 68.697,00

€ 173.270,00

€ 66.853,00

€ 9.916,00

 

 

 

 

 

Kosten

 

 

 

 

- Promotie

€ 4.467,00

€ 3.420,00

€ 1.713,00

€ 275,00

- Giften

€ 2.306,00

€ 0,00

€ 2.250,00

€ 0,00

- Portokosten

€ 430,00

€ 16,00

€ 128,00

€ 0,00

- Advieskosten

€ 557,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 125,00

- Computerkosten

€ 421,00

€ 700,00

€ 0,00

€ 0,00

- Contributies e.d.

€ 15,00

€ 15,00

€ 80,00

€ 92,00

- Representatie

€ 79,00

€ 30,00

€ 0,00

€ 28,00

- Bestuurskosten

€ 1.662,00

€ 1280,00

€ 292,00

€ 100,00

- Kosten reizen

€ 60.739,00

€ 158.091,00

€ 63.225,00

€ 6.348,00

- Bankkosten

€ 206,00

€ 218,00

€ 171,00

€ 80,00

- Gift Stichting Wiesje

€ 0,00

€ 3.452,00

€ 100,00

€ 0,00

- Vrachtkosten boeken

€ 560,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

- Documentaire 1000%

€ 1.274,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal

€ 72.716,00

€ 167.222,00

€ 67.959,00

€ 7.198,00

 

 

 

 

 

Resultaat

-/- € 4.019,00

€ 6.048,00

-/- € 1.106,00

€ 2.718,00

Bankrekeningnummer

NL 77 RABO 0136183662

Kamer van Koophandel

37 14 27 24

ANBI

Belastingdienst

Nr. 81 96 38 730

Dossier 68 425