Home

Vanwege de soms gespannen situatie in Suriname op dit moment, vindt het bestuur dat ze haar educatieve reizen niet dusdanig kan aanbieden zoals zij dat graag zou zien. Met pijn in het hart hebben we er daarom voor gekozen om voor dit jaar de reizen te schrappen.

Wat zeggen eerdere deelnemers van onze educatieve reizen?

Doel van de stichting VNS

 

De stichting heeft tot doel om de (met name economische) banden tussen de volken van Nederland en Suriname te versterken en het bevorderen in Nederland van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Suriname.

 

Daarnaast het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Zie verder onze statuten >>

ACTIVITEITEN

 

De stichting VNS ondersteunt diverse projecten om haar doelstellingen te realiseren. Ook kunnen wij ondersteuning bieden bij ondernemen in Suriname.

 

LEES MEER

GESCHIEDENIS

 

De Stichting bestaat ruim tien jaar en kent haar oorsprong in drie verloren potjes voetbal van het Nederlands Burgemeesterselftal!

 

LEES MEER

MENSEN

 

De mensen maken de stichting. Mensen als Roy Ho ten Soeng, Elvira Sweet, Grada van der Knaap en Hans Ramdhani zetten zich onbezoldigd in.

 

LEES MEER

Bankrekeningnummer

NL 77 RABO 0136183662

Kamer van Koophandel

37 14 27 24

ANBI

Belastingdienst

Nr. 81 96 38 730

Dossier 68 425